Onze K.W.B.

 

K.W.B. wil zoveel mogelijk werknemers verenigen en hen mogelijkheden tot ontmoeting aanbieden. Deze eenvoudige vorm van solidariteit is vandaag meer dan ooit noodzakelijk. Het is het K.W.B.-antwoord op de groeiende nood aan sociaal contact.

Het sociaal-cultureel werk van K.W.B. brengt mensen niet zomaar bijeen. Werknemers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen, om zich te ontplooien en te vormen. K.W.B. eensgezind daagt hen uit om zinvol en creatief bezig te zijn in hun vrije tijd. K.W.B. vraagt de mening van werknemers en luistert aandachtig. Werknemers kunnen er zaken bijleren die niet direct met hun job te maken hebben.

K.W.B. bouwt mee aan een rechtvaardige samenleving waarin de werknemers echt mee tellen. K.W.B. verdedigt de bekommernissen en de belangen van de werknemers. K.W.B. wil meer invloed uitoefenen op beslissingen in de economie en in de politiek. Samen opkomen voor een veilig verkeer, een gezond leefmilieu, inspraak en gelijke kansen in het onderwijs, een sociaal Europa, een degelijke sociale zekerheid.

Ontworpen door Peter Huybrechts